Pasar Malam “Den Haag”

‘Kom langs bij onze Garuda stand op de gezellige Pasar Malam in Den Haag en ontvang de laatste info over onze vluchten naar Indonesia!’


Over Redactie

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!