Santana Headliner op Java Jazz Festival 2011!

Santana is een van de grote headliners van het Java Jazz Festival 2011. Bekijk de onderstaande video van Santana met Samba Pa Ti live in Mexico!

Santana met Samba Pa Ti live in Mexico!

Over Redactie

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!